Damteks

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Damteks olarak sürdürülebilir bir büyüme için var olanı korur, tüm üretim süreçlerimizi gelecek nesillerin istikbalini düşünerek yürütürüz. Bu nedenle tüm yatırımlarımızın doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini ölçerek değerlendirir ve ihtiyaç halinde etkilerimizi azaltmaya yönelik önlemler alırız.

Sektöre yön veren inovasyon çalışmalarımızla akıllı sistemlerin kurulumuna yatırım yaparken etik kurallara bağlı kalır, yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyar ve kurumsal bir yönetim anlayışı ile iyileştirmeleri gerçekleştiririz.

Tedarik zincirimize sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dahil edip bu konusundaki hassasiyetimizi değer zincirimize yansıtırken, iş ortaklarımızın da sürdürülebilir tedarik zinciri geliştirmelerine yardımcı oluruz.

Sıfır Atık Projesi’ni gönülden destekliyoruz. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımıza çevre bilinci ve atık yönetimi ile ilgili eğitimler düzenliyoruz.

Geri Dönüşümlü Akrilik İplik

Sürdürülebilirlikte esas olan markaların daha az enerji ve su tüketimi ile çevreci üretim gerçekleştirebilmesidir. Ancak bu sayede gelecek nesillerin faydalanabileceği, topluma, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bir üretim modeli gerçekleşebilir. Bu nedenle tekstil atıklarını, doğal kaynaklarımızı korumak ve çevreye olan zararlı etkileri azaltmak için tekrar kumaş hammaddesi haline getirip, yeniden ürün haline dönüştürüyoruz. Böylece Damcycle adını verdiğimiz geri dönüşümlü akrilik üretimimizi gerçekleştiriyoruz.

Geri dönüşümlü iplik, tekstil sektöründe kendine yeni yeni yer edinmeye başlayan inovatif ve çevreci bir üründür. Kullanılmış tekstil ürünlerinden ya da üretim esnasında fire olarak atık kategorisine giren kumaş parçalarından üretilebilmektedir. Ayrıca geri dönüşümlü iplik üretimi doğru şekilde yapıldığı sürece, aynı ürün defalarca geri dönüşüme kazandırılarak ileriye dönük çevre dostu üretim gerçekleştirilebilir.

Sürdürülebilirlik Standartlarımız